Nog beter?

We wisten natuurlijk allemaal dat hij nog niet helemaal af was.

Maar nu is er na lang wachten toch een opvolger.

Link to: http://www.pal-robotics.com/reemb/

We noemen hem REEM-B